Oprichten aardgasafleverstation, Panovenweg 14 Tiel

Dit item is verlopen op 20-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-05-2018

Geaccepteerde melding op grond van het activiteitenbesluit:

Panovenweg 14, Liander Infra Oost, voor het oprichten van een aardgasafleverstation (02-05-2018).
 

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl