Plaatsen dakkapel, Heiligestraat 32 Tiel

Dit item is verlopen op 10-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-11-2017

Aangevraagde omgevingsvergunning:

Plaatsen dakkapel (bouwen), Heiligestraat 32 Tiel (ontvangstdatum 20-11-2017).

Stukken inzien

Voor het inzien van aangevraagde- en verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, email: omgevingsloket@tiel.nl

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde omgevingsvergunning kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.