Raadsvergadering begroting woensdag 8 november 2017, 14.00 uur

Dit item is verlopen op 20-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-11-2017

Agendapunten:

  • Eerste mondelinge termijn van de raad;
  • Reactie van het college op de inbreng tijdens de eerste mondelinge termijn van de raad;
  • Tweede mondelinge termijn van de raad;
  • Voor kennisgeving aannemen van de 2e voortgangsrapportage 2017;
  • Vaststelling van de programmabegroting 2018-2021;
  • Lokale heffingen;
  • Maandelijkse begrotingswijzigingen;
  • Sluiting.

De raadsvergadering wordt gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 14.00 uur. De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda' en bijbehorende stukken vindt u op www.tiel.nl.

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op de website. Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken.