Rectificatie: Eindverslag inspraak en overleg bestemmingsplan buitengebied

Dit item is verlopen op 25-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-09-2018

Op donderdag 12 juli 2018 is het Eindverslag Inspraak en Overleg bestemmingsplan Buitengebied, dat burgemeester en wethouders op 3 juli 2018 hadden vastgesteld, ter inzage gelegd. Gebleken is dat één inspraakreactie niet was opgenomen in dit Eindverslag. Om dit gebrek te herstellen is op 4 september 2018 door burgemeester en wethouders een aangevuld Eindverslag Inspraak en Overleg vastgesteld, waarin de ontbrekende inspraakreactie (onder nr. 60) wel is opgenomen.

Ter inzage

Het aangevulde Eindverslag Inspraak en Overleg ligt met ingang van donderdag 13 september 2018 ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op het eindverslag kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de pagina Buitengebied op deze website van de gemeente

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl