Starten bedrijf, Panovenweg 14 Tiel

Dit item is verlopen op 17-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-12-2017

Wet Milieubeheer

Geaccepteerde melding op grond van het activiteitenbesluit

SaRo maxpack, Panovenweg 14, voor het starten van een bedrijf voor de productie van airpop verpakkingen inrichting.

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl