Starten grillroom, Kerkstraat 5c, Tiel

Dit item is verlopen op 19-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Geaccepteerde melding op grond van het activiteitenbesluit:

Instanbul Grillroom, Kerkstraat 5c, voor het starten van een grillroom (30-05-2017).

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.

Publicatiedatum: 08-06-2017

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl