Structuurvisie binnenstad

Dit item is verlopen op 08-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-09-2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Tiel op 30 augustus 2017 de Structuurvisie binnenstad gewijzigd heeft vastgesteld. In de Structuurvisie zijn de beleidsrichtingen weergegeven voor toekomstige ontwikkelingen in de binnenstad van Tiel. Daarnaast vormt deze visie de basis voor het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad.

Met de Structuurvisie wordt in hoofdlijnen voor de volgende richtingen gekozen:

  • de detailhandel concentreren in een compacter kernwinkelgebied
  • een dwaalmilieu ontwikkelen waarin ruimte is voor horeca, ambachtelijke bedrijven, dienstverlening, wonen en detailhandel, waarbij de detailhandel wordt beperkt
  • de beleving en kernkwaliteiten van de binnenstad versterken
  • voortzetten van de poortenstrategie
  • versterken van de relatie met het rivierenlandschap
  • voortzetten van het beleid om nachthoreca te concentreren op Het Plein
  • een klimaat te creĆ«ren waarbij horeca, detailhandel en warenmarkten optimaal functioneren
  • voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties wordt een zogenaamd dynamisch afwegingskader gehanteerd.

Ten aanzien van het ontwerp van de structuurvisie zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze aanpassingen betreffen voor het merendeel redactionele aanpassingen of ondergeschikte wijzigingen en hebben niet geleid tot een andere koers van de structuurvisie.

Inzien?

De Structuurvisie binnenstad ligt vanaf heden ter inzage bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Daarnaast is het plan te downloaden op de gemeentelijke website www.tiel.nl en is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0281.SV00002-va01)

Inwerkingtreding

De structuurvisie treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de Structuurvisie binnenstad staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl