Uitbreiden bestaand hekwerk, De Schouw 48b Tiel

Dit item is verlopen op 14-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-10-2018

Aangevraagde omgevingsvergunning:

Uitbreiden bestaand hekwerk (bouwen en afwijken bestemmingsplan), De Schouw 48b Tiel (ontvangstdatum 24-9-2018).

Stukken inzien

Voor het inzien van aangevraagde- en verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, email: omgevingsloket@tiel.nl

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde omgevingsvergunning kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.