Uitschrijving kinderdagverblijf Petteflet

Dit item is verlopen op 28-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-02-2018

Bekendmaking uitschrijving kinderdagverblijf Petteflet: Op grond van artikel 8 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 6 februari 2018, kinderdagverblijf (voorheen peuterspeelzaal) Petteflet (registratienummer 215785642) op het adres Kornoelje 1 in Tiel, uitgeschreven is uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Tegen dit besluit is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.