Vertrokken naar onbekende bestemming

Dit item is verlopen op 12-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-08-2018

Uit onderzoek blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Daarom is besloten deze personen uit te schrijven op dat adres:

  • F.S.N. van Dartel, geboren 03-11-1995;
  • M. Ergen, geboren 26-03-1968;
  • D. Petrovic, geboren 29-09-1955;
  • A. Lu, geboren 16-08-1986.