Windpark Avri

Dit item is verlopen op 16-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Windpark Avri

Gecoördineerd ter inzage: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Windpark Avri’ en Omgevingsvergunning Windpark ‘Avri’,  gemeente Geldermalsen     

Burgemeester en wethouders van gemeente Geldermalsen maken bekend dat van 7 juli t/m 17 augustus 2017 de volgende stukken op afspraak ter inzage liggen in het gemeentehuis van Geldermalsen, Kuipershof 2 in Geldermalsen:

Het op 27 juni 2017 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Windpark Avri’

De op 4 juli 2017 verleende omgevingsvergunning ‘Windpark Avri’

De stukken staan in pdf op www.geldermalsen.nl (zoekwoord Bestemmingsplannen). De planstukken van het vastgestelde bestemmingsplan staan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatienummer: NL.IMRO.0236.GDMWINDPARKAVRI-VSG1. Maak een afspraak voor het inzien van de stukken in het gemeentehuis met Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), telefoon: (0344) 579 314 of e-mail: info@odrivierenland.nl.  

Publicatiedatum: 05-07-2017

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl