Collegeprogramma

Het collegeprogramma laat zien hoe het college aan de slag gaat om de in het Bloesemakkoord genoemde doelen te realiseren. Per actiepunt is de richting van de uitwerking en een globale prioritering aangegeven.