Jaarstukken

Een financiƫle cyclus wordt afgesloten met jaarstukken. In deze jaarstukken staat een eindafrekening per programma-onderdeel van de programmabegroting.