Programmabegroting

De programmabegroting is een vooruitblik naar de komende jaren. In de programmabegroting beschrijft het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad welke plannen zij voor de komende jaren heeft. Naast de vaste taken die de gemeente heeft, zijn er ook elk jaar enkele bestuurlijke speerpunten, waaraan de gemeente extra aandacht en geld wil besteden. Deze speerpunten komen aan de orde. Verder wordt er beschreven hoe de gemeente er financieel voor staat en geeft het college een uitgebreide toelichting op het gemeentelijke belastingbeleid.