Bezwarencommissie

Algemeen

Deze onafhankelijke commissie adviseert het gemeentebestuur over te nemen besluiten naar aanleiding van bezwaarschriften.

boxlink

Samenstelling

Wie zitten er in de bezwarencommissie?

boxlink

Agenda's

Agenda's van de bezwarencommissie.

boxlink