College van B&W

Samenstelling College van B&W

In het college van burgemeester en wethouders zijn vier politieke partijen vertegenwoordigd; PvdB, VVD en PvdA. Het college vergadert doorgaans elke week op dinsdag onder voorzitterschap van de burgemeester.

Samenstelling College van B&W

Vergaderingen College van B&W

Een overzicht van alle vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.

Coalitieakkoord

De coalitiepartijen PvdB, VVD en PvdA hebben in het coalitieakkoord ‘Tiel in balans; samen aanpakken en de boel op orde’ afspraken gemaakt voor de bestuursperiode 2018-2022.

#boxlink