Gemeenteraad

Algemeen gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en wordt elke vier jaar door de bevolking van Tiel gekozen.

Boxlink

Raadscommissies

De commissies bestaan uit maximaal 16 leden per vergadering, van elke fractie twee. Naast raadsleden kunnen ook niet-raadsleden zitting hebben in een raadscommissie.

Raadscommissies

Presidium

Het presidium bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad voor en stelt daartoe de concept-agenda op.

Boxlink naar het presidium

Nieuwsbrieven aan de raad

De nieuwsbrief wordt wekelijks opgesteld naar aanleiding van de besluiten in de collegevergadering. De belangrijkste besluiten worden toegelicht.

Nieuwsbrieven aan de raad

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan de hoofd van de gemeente en wordt elke vier jaar door de bevolking van Tiel gekozen. In Tiel bestaat de raad uit 27 leden.

Griffie

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de griffie.

Griffie

Overdracht

Hier staan de regelementen die raads- en commissieleden kunnen raadplegen voor het uitoefenen voor hun functie. Daarnaast zijn de belangrijkste beleidsstukken per programmateam eenvoudig te downloaden. 

Overdracht

Vergaderingen gemeenteraad

Een overzicht van alle vergaderingen van de gemeenteraad van Tiel.

Beeldvormingsavond

In de beeldvormingsavonden wil de gemeenteraad meer informatie krijgen over een onderwerp dat in de belangstelling staat.

beeldvormingsavond

Actuele informatie

Uitnodigingen, maandkalender, vergaderschema, vragen en antwoorden.

Actuele informatie