Griffie

De gemeenteraad beschikt sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur over eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. De griffie valt onder de verantwoordelijkheid van de griffier.

De taken van de medewerkers van de griffie zijn:

  • informatievoorziening van de leden van de raad en de raadscommissies;
  • procesondersteuning bij het raadswerk;
  • ondersteuning bij de agendering van raads- en commissievergaderingen;
  • ondersteuning van de voorzitters van de raad en de commissies;
  • zorg voor de verslaglegging van vergaderingen;
  • hulp aan raadsleden bij het gebruik van hun democratische instrumenten als vragen, moties en initiatiefvoorstellen.

Contact

Wilt u contact opnemen met de griffie? Stuurt u dan een e-mail naar griffie@tiel.nl.

Wim Westerholt

Westerholt
contactgegevens en taken Wim Westerholt
FunctieGriffier
E-mailadresgriffie@tiel.nl