Inspraak burgers

  • Burgerinitiatief

    Inwoners van gemeente Tiel kunnen een burgerinitiatief voorstel indienen, wie bijvoorbeeld plannen heeft om iets aan de straat, wijk of stad te doen kan zo'n voorstel indienen. Het is een korte weg om onderwerpen op de politieke agenda te krijgen. Iedereen die kiesgerechtigd is kan met een burgerinitiatief voorstel komen. Een voorwaarde hierbij is dat het voorstel door 25 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund. Deze mensen moeten ook kiesgerechtigd zijn en in de gemeente Tiel wonen.

    Meer info
  • Spreekrecht

    Spreekrecht is het recht om uw mening te geven over een onderwerp tijdens vergaderingen van de gemeenteraad of de raadscommissies. Iedereen kan van het spreekrecht gebruik maken, van individuele personen, tot vertegenwoordigers van groepen en organisaties of bedrijven.

    Meer info