Samenstelling bezwarencommissie

Voorzitter de heer Mr. J.C.M. van Roessel
Plaatvervangend voorzitter en lid de heer Mr. G. Kasander
Secretaris de heer Mr. D.J. Stoffer
Plaatsvervangend Secretaris

mevrouw W.P.C.M. Visser-Heijnen
mevrouw Mr. A.M. Rijs
de heer Drs. O. Braspenning

Lid de heer Mr. S. Gangabisoensingh
Plaatsvervangend lid mevrouw J. Schoneveld
de heer Mr. J.J.W. van Ingen