Samenstelling college B&W

Introductie

In het college van burgemeester en wethouders zijn vier politieke partijen vertegenwoordigd; PvdB, VVD en PVDA. Het college vergadert doorgaans elke week op dinsdag onder voorzitterschap van de burgemeester. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Afspraak maken

Voor een afspraak met de burgemeester en/of met één van de wethouders kunt u een verzoek indienen bij het secretariaat: (0344) 63 71 21 of bestuur@tiel.nl.

H. (Hans) Beenakker

H. Beenakker
contactgegevens en taken H. (Hans) Beenakker
FunctieBurgemeester
Taken

Portefeuille

 • Openbare orde en (integrale) veiligheid, politie, brandweer en rampenbestrijding
 • Coördinatie handhaving
 • Bestuurlijke organisatie en coördinatie
 • Regionale samenwerking
 • Communicatie en voorlichting
 • Stadspromotie
 • Algemeen juridische zaken Publiekszaken (wettelijke taken)
 • Klachtenbehandeling
 • Coördinatie burgerparticipatie
 • Coördinatie stadspositionering
Specialismen

Onbetaalde nevenfuncties

 • Voorzitter gezagsdriehoek de Waarden
 • Voorzitter Regio Rivierenland
 • Plaatsvervangend voorzitter Veiligheidregio Gelderland-Zuid
 • Portefeuillehouder Brandweer Veiligheidsregio
 • Voorzitter stuurgroep Veiligheidshuizen Tiel-Nijmegen
 • Lid Arrondissementeel Justiteel Beraad Oost-Nederland
 • Lid bestuurlijke landelijke adviescommissie brandweer Veiligheidsberaad
 • Voorzitter Stichting Vrienden van de Sint Maarten

C. (Carla) Kreuk-Wildeman

C. Kreuk-Wildeman
contactgegevens en taken C. (Carla) Kreuk-Wildeman
FunctieWethouder (1e locoburgemeester)
Taken

Portefeuille

 • Sociale zaken, armoedebeleid, Wmo, ouderenbeleid
 • Coördinatie sociaal domein
 • Gezondheidszorg (excl. jeugdgezondheidszorg)
 • Recreatie en toerisme
 • Sport

Projecten

 • Nieuwbouw zwembad
 • Fruitrijk
 • Overleg Tiel, Harderwijk, Doetinchem, Zutphen (R4) (in samenwerking met burgemeester)

Wijkwethouder

 • Tiel-Oost
 • Zennewijnen

Betaalde nevenfuncties

 • Senior communicatieadviseur Santé Partners (tot 1-7-2018)

M.J.J. (Marcel) Melissen

M.J.J. Melissen
contactgegevens en taken M.J.J. (Marcel) Melissen
FunctieWethouder (2e locoburgemeester)
Taken

Portefeuille

 • Financiën, bedrijfsvoering (Personeel en Organisatie, ICT, Facilitair bedrijf, Dienstverlening)
 • Onderwijs, basiseducatie, kinderopvang, peuterspeelzalen
 • Verkeer, vervoer en mobiliteit
 • Wonen en woonwagenzaken
 • Jeugdbeleid, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg, CJG

Projecten

 • Onderwijshuisvesting
 • Waalkade
 • Van Dijkhuizen
 • Westluidense Poort

Wijkwethouder

 • Tiel-Noord
 • Tiel-West

B. (Ben) Brink

B. Brink
contactgegevens en taken B. (Ben) Brink
FunctieWethouder (3e locoburgemeester)
Taken

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening, stadsontwikkeling en grondbedrijf
 • Economische en middenstandszaken
 • Coördinatie binnenstad
 • Vastgoed
 • Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid
 • Integratie, participatie en emancipatie
 • Milieu en duurzaamheid
 • Watermanagement
 • Cultuur, evenementen, mediabeleid, RAR

Projecten

 • Veilingterrein
 • Burense poort
 • Bioscoop

Wijkwethouder

 • Centrum
 • Kapel Avezaath

F. (Frank) Groen

F. Groen
contactgegevens en taken F. (Frank) Groen
FunctieWethouder (4e locoburgemeester)
Taken

Portefeuille

 • Openbare werken, haven- en veerbedrijf, begraafplaatsen
 • Parkeren
 • Archeologie en monumenten
 • Sociaal cultureel werk
 • Dierenwelzijn
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Speelvoorzieningen en schoolmaatschappelijk werk
 • Coördinatie wijkgericht werken
 • Welzijn (Next Level)
 • Avri openbare ruimte en afval

Projecten

 • Rondweg  Passewaaij
 • Ontwikkeling Buurt 9/10/11 Passewaaij
 • Ontwikkeling Santwijckse Poort

Wijkwethouder

 • Passewaaij
 • Wadenoijen

I. (Igor) van der Valk

I. van der Valk
contactgegevens en taken I. (Igor) van der Valk
FunctieGemeentesecretaris
Taken
 • Eerste adviseur van college van B&W
 • Algemeen directeur ambtelijke organisatie