Samenstelling stadsbouwmeester en monumentencommissie

Stadsbouwmeester Tiel

Burgemeester en wethouders van Tiel hebben per 1 april 2018 Arno Kolen benoemd tot stadsbouwmeester van Tiel. Arno Kolen is een ervaren ontwerper en heeft een eigen architectenbureau in Tilburg. Hij is vertrouwd met het welstandsadvieswerk.

Burgerlid monumentencommissie

Met ingang van 1 april 2018 is Fred Manders benoemd tot burgerlid monumentencommissie. Fred Manders heeft veel ervaring in de bouw. Gestart als timmerman heeft hij zich opgewerkt tot manager/projectleider in de bouw. Hij is nu manager onderhoud bij de Stichting Volkskracht Historische Monumenten in Rotterdam. Hij is zeer geïnteresseerd in de historie van Tiel en verdiept zich erin.

Samenstelling monumentencommissie

Functie Naam Plaatsvervanger
Voorzitter Cees Sanders Ad hoc
Deskundige (restauratie-architect) Anouk Riehl Ad hoc
Burgerlid Fred Manders Ad hoc
Stadsbouwmeester Arno Kolen Ad hoc