Aanwijzingsbesluit Inspecteur Kinderopvang

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft op 19 februari 2009 besloten om een ambtenaar van de GGD als toezichthouder aan te stellen als Inspecteur kinderopvang.

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft op 19 februari 2009 besloten om een ambtenaar van de GGD als toezichthouder aan te stellen als Inspecteur kinderopvang. In het kader van de Wet Kinderopvang is de GGD belast met het uitvoeren van inspecties van kindercentra, buitenschoolse opvang en gasthouderbureaus. Onlangs heeft de GGD naast de drie al aangewezen toezichthouders een nieuwe Inspecteur Kinderopvang aangesteld.

Het aanwijzingsbesluit is opgenomen in het Gemeenteblad 2009 op 2 maart 2009 onder nummer 6.05 en treedt 14 maart 2009 in werking.

Vorige wijziging:

Opgenomen in het Gemeenteblad 2006 onder nummer 6.02 en in werking getreden op 13 april 2006.