Beleid met betrekking tot verplichte portier in relatie tot de exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij, gelet op artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Tiel 2009, besloten heeft tot het vaststellen van beleid met betrekking tot verplichte portier(s) in relatie tot de exploitatievergunning.

Het besluit is op 9 juli 2009 onder nummer 1.14 opgenomen in het Gemeenteblad 2009 en treedt in werking op 16 juli 2009.