Beleidsnota reïntegratie Tiel 2012-2015

In deze nota is het beleidskader beschreven over de periode van 2012 tot 2015 voor de opdracht die de gemeente heeft met betrekking tot reïntegratie en maatschappelijke participatie.