Beleidsplan Jeugd-Wmo 2017-2020

De gemeenteraad heeft op 21 december 2016 besloten om het (lokale) beleidsplan Jeugd-Wmo 2017-2020 vast te stellen.

Met dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de inhoudelijke thema’s en onderwerpen die we de komende vier jaar willen uitwerken, de gewenste maatschappelijke effecten en op hoofdlijnen de doelen en activiteiten. Met het vaststellen van dit beleidsplan voldoen we aan de wettelijke vereisten van de Wmo- (artikel 2.1.2) en Jeugdwet (art. 2.2).