Beleidsplan tegenprestatie participatie 2015

In dit beleidsplan wordt nader omschreven wat de tegenprestatie is, van wie wel en geen tegenprestatie wordt gevraagd, hoe de uitvoering van de tegenprestatie wordt opgepakt en hoe wordt gehandhaafd.

Dit plan is opgenomen in het Regelgevingregister 2015 onder nummer 4.01 en treedt in werking vanaf 26 maart 2015.