Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

In de beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen is vastgelegd op welke wijze aanvragen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats worden beoordeeld.

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft op 2 januari 2012 besloten om de beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen te wijzigen. De wijzigingen treden in werking met ingang van 21 januari 2012.