Beleidsregels Reserve Parkeerbijdrageregeling

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft in zijn vergadering van 17 maart 2010 de Reserve Parkeerbijdrageregeling ingesteld. Deze beleidsregels zijn een sturingsinstrument voor het realiseren van parkeerplaatsen op eigen terrein bij de aanvraag om bouwvergunning en geldt voor de gehele gemeente Tiel.

De beleidsregels zijn op 22 april 2010 onder nummer 5.03 opgenomen in het Regelgevingregister 2010 en treden in werking met ingang van 1 mei 2010.