Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 februari 2017 de beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel vastgesteld. In de beleidsregels legt het college vast welke voorwaarden het verbindt aan schuldhulpverlening, wat de verplichtingen zijn van de verzoeker en wat diens rechten zijn. Deze beleidsregels gelden voor reguliere schuldhulpverlening door de gemeente zelf en voor derde partijen indien er een mandaat is afgegeven.

De beleidsregels treden 9 maart 2017 in werking.