Beleidsregels werkleer aanbod WIJ gemeente Tiel

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft in zijn vergadering van 7 januari 2010 de Beleidsregels werkleeraanbod WIJ gemeente Tiel vastgesteld. De beleidsregels dienen ter uitvoering van de Wet investeren in jongeren en de Verordening werkleeraanbod WIJ van de gemeente Tiel.

De beleidsregels zijn op 17 maart 2010 onder nummer 8.09 opgenomen in het Regelgevingregister 2010 en treden, met terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2009 in werking met ingang van 20 maart 2010.