BRP beleidsregel bestuurlijke boete

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 augustus 2016 besloten om de Beleidsregel bestuurlijke boete Basisregistratie personen Gemeente Tiel vast te stellen. In de beleidsregel is beschreven in welke gevallen een bestuurlijke boete kan worden opgelegd bij overtreding van de verplichtingen zoals genoemd in artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen.

Het college heeft tevens besloten om de gemeentesecretaris, de leden van team MT en de teammanagers te mandateren om de bestuurlijke boetes op te leggen.