Detailhandelsnota 2012-2017

Een zo sterk en compleet mogelijk aanbod van winkels en een gezond ondernemersklimaat. Dat zijn ambities van de gemeente Tiel in de Detailhandelsnota 2012-2017. Hiermee is de koers van het detailhandelsbeleid bepaald in de gemeente Tiel voor de komende vijf jaar.

In de detailhandelsnota is de ambitie uitgesproken te streven naar een zo sterk mogelijke winkelstructuur voor inwoners van Tiel en omliggende gemeenten, een gezond ondernemersklimaat met ruimte voor kwaliteit en innovatie en winkelgebieden met ruimtelijke kwaliteit. In de nota worden locaties benoemd waar (in de toekomst) detailhandelsontwikkelingen gewenst zijn. De detailhandelsnota biedt een helder kader voor de gemeente én marktpartijen over de gewenste ontwikkelingsrichting van de detailhandel in Tiel voor de komende 5 à 10 jaar.

Over de koers van de nota is in meerdere bijeenkomsten gesproken met vertegenwoordigers van Ondernemers Coöperatie Tiel, Hart van Tiel, winkeliersverenigingen Kwadrant, Rauwenhof en Kranshof, Hoofdbedrijfschap Detailhandel en de Kamer van Koophandel.

Koopstromen- en passantenonderzoek

In 2011 heeft de gemeente een koopstromen- en passantenonderzoek uit laten voeren. Hieruit kwam naar voren dat het algemene oordeel over de Tielse binnenstad is gestegen en dat de koopkrachtbinding lokaal én regionaal is toegenomen. De informatie uit het onderzoek is gebruikt bij het opstellen van de Detailhandelsnota 2012-2017.

Downloads