Gebiedsvisie buitengebied Tiel

De gebiedsvisie biedt enerzijds de basis van het op te stellen bestemmings-plan, maar biedt ook het afwegingskader voor zich aandienende initiatieven in het buitengebied.

De Gebiedsvisie buitengebied is vastgesteld door de gemeenteraad op 23 maart 2016.