Huisvestingsprogramma 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Huisvestingsprogramma 2018 vastgesteld. Het huisvestingsprogramma geeft inzicht in de gehonoreerde huisvestingsaanvragen van de schoolbesturen voor 2018.