Jeugdbeleid Tiel 2013-2016 Krachtige jonge burgers

De nota Jeugdbeleid Tiel 2013-2016 Krachtige jonge burgers is door de gemeenteraad op 17 juli 2013 vastgesteld.

De nota Jeugdbeleid 2013-2016 Krachtige jonge burgers geeft een overzicht van het huidige jeugdbeleid en laat u kennis nemen van de nieuwe taken die de gemeente per 2015 krijgt. Het jeugdbeleid is ingebed in het Wmo-beleidsplan en tegelijk een apart onderdeel daarvan.