Meerjaren Programma Veiligheid 2015 - 2018

Meerjaren Programma Veiligheid 2015 - 2018 en het uitvoeringsplan Veiligheid 2016 van de gemeente Tiel.

Met dit Meerjaren Programma Veiligheid 2015 - 2018 wordt de basis gelegd voor het veiligheidsbeleid in Tiel. Het geeft inzicht in de veiligheidsaanpak in de gemeente Tiel en waar haar keuzes, ambities en prioriteiten de komende jaren liggen. 

U kunt het Meerjaren Programma Veiligheid 2015 - 2018 downloaden.

Het meerjarenprogramma schept een kader, waarmee de jaarlijkse uitvoeringsmaatregelen richting krijgen en op hun effecten en resulaten beoordeeld kunnen worden.

U kunt het Uitvoeringsplan Veiligheid 2016 downloaden.