Nota bijzondere bijstand en voorzieningen voor minima 2008

De Nota en de Handreiking zijn opgenomen in het Gemeenteblad 2007 onder nummer 8.03 en nummer 8.04.