Nota bodembeheer Regio Rivierenland

De gemeenteraad van Tiel heeft op 19 september 2012 de Nota bodembeheer regio Rivierenland en de Bodemkwaliteitskaart regio Rivierenland vastgesteld, als zijnde van toepassing voor de gemeente Tiel.

De Nota bodembeheer (opgenomen in het Regelgevingregister 2012 onder nummer 4.08) geeft aan hoe en onder welke voorwaarden grond en baggerspecie binnen de regio mag worden toegepast. De Bodemkwaliteitskaart (opgenomen in het Regelgevingregister 2012 onder nummer 4.09) beschrijft de bodemkwaliteit van verschillende zones in de regio Rivierenland.

Vanwege regionale omstandigheden heeft de regio Rivierenland ervoor gekozen om gebiedsspecifiek beleid vast te stellen. Die regionale omstandigheden zijn bijvoorbeeld verhoogde concentraties PAK en zware metalen in de oudere binnensteden binnen de regio, ook in Tiel. Het gebied specifieke beleid maakt het mogelijk meer grondverzet toe te staan met behoud van een verantwoorde bodemkwaliteit. Dit leidt tot kostenbesparing en vermindering van milieubelasting.

De gemeenteraad van Tiel heeft op 19 september 2012 eveneens besloten om het erkennen van andere bodemkwaliteitskaarten te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Dit delegatiebesluit is onder nummer 9.2.28 opgenomen in het mandaatregister.