Nota minimabeleid 2018

Het college heeft op 21 november 2017 op grond van de Participatiewet besloten om de ‘Nota minimabeleid 2018’ vast te stellen. De nota minimabeleid 2018 treedt vanaf 1 januari 2018 in werking. Met de invoering van de nota minimabeleid 2018 komen de regelingen ‘restpakket, pc-regeling en de witgoedregeling’ te vervallen.

Het minimabeleid bevat vier pakketten voor inwoners met een laag inkomen. Ieder pakket heeft een specifiek doel. De herkenbaarheid van de pakketten draagt er aan bij dat inwoners die het nodig hebben beter worden bereikt. De pakketten zijn gericht op het tegengaan van armoede, het bevorderen van de participatie van kinderen, de zelfredzaamheid van de inwoners en de preventie van schulden.