Raamwerknota Stadsbeeld

Of iets mooi of lelijk is, daar heeft natuurlijk iedereen een eigen mening over. Wat de één mooi vindt, kan een ander niet waarderen. Dat geldt voor bijna alles waar wij in het dagelijkse leven mee te maken krijgen. Zo ook voor uw woonomgeving. Tiel heeft uitgezocht wat de inwoners van de stad en de dorpen vinden en wat ze er mee willen. Dat alles is vastgelegd in een Raamwerknota Stadsbeeld, die als basis gaat dienen voor een nieuw welstandsbeleid, maar ook een richting aangeeft voor nieuwe ontwikkelingen en handvatten voor de aanpak daarvan.

Of iets mooi of lelijk is, daar heeft natuurlijk iedereen een eigen mening over. Wat de één mooi vindt, kan een ander niet waarderen. Dat geldt voor bijna alles waar wij in het dagelijkse leven mee te maken krijgen. Zo ook voor uw woonomgeving. Tiel heeft uitgezocht wat de inwoners van de stad en de dorpen vinden en wat ze er mee willen. Dat alles is vastgelegd in een Raamwerknota Stadsbeeld, die als basis gaat dienen voor een nieuw welstandsbeleid, maar ook een richting aangeeft voor nieuwe ontwikkelingen en handvatten voor de aanpak daarvan.

U kunt de Raamwerknota Stadsbeeld downloaden.

Wat is er allemaal gebeurd?

Er is een projectorganisatie opgetuigd, waarvan de voornaamste deelnemers de buurt- wijk- en dorpsvertegenwoordigers waren, verenigd in een 'bewonersgroep'. De volgende belangrijke groep bestond uit vertegenwoordigers van 'bouwend Tiel', verenigd in de 'klankbordgroep'. Tenslotte was er nog een ambtelijke projectgroep om intern de zaak in goede banen te leiden. Al deze mensen zijn een aantal avonden en middagen bij elkaar gekomen om met elkaar van gedachten te wisselen over Tiel.

Naast deze sessies waar al die mensen heel persoonlijk en interactief bij betrokken zijn geweest, is in de breedte de hele bevolking van Tiel uitgenodigd om via een internetplatform, de Geowiki, deel te nemen aan de discussie. Gelukkig hebben veel mensen deze kans om invloed op de ontwikkeling van Tiel uit te oefenen, met beide handen aan gegrepen.

Dit alles heeft enorm veel kennis opgeleverd over de vraag hoe de inwoners Tiel beleven en vooral ook willen beleven. Uit al die gegevens zijn een viertal typeringen van de stad gekomen. Dit zijn:

  • Tiel als historische stad aan de Waal
  • Tiel als voorzieningenstad van de regio
  • Tiel als groene woonstad in het rivierenlandschap
  • Tiel als moderne werkstad nabij transportassen

Deze typeringen zijn weer voorgelegd aan alle deelnemers, met de vraag in welk deel van Tiel welke typering de nadruk zou moeten krijgen. De typeringen en het antwoord op deze laatste vraag zijn verwerkt in de Raamwerknota Stadsbeeld, waarmee voor het hele grondgebied van Tiel in één oogopslag duidelijk is wat de gewenste identiteit op elke willekeurige plek is.

Meer informatie

Wanneer u meer wilt weten over Stadsbeeld Tiel, bel dan met de heer Jan Noort, telefoon: (0344) 63 71 11 of mail: jnoort@tiel.nl.