Sportbeleid

In januari van 2007 heeft de gemeenteraad van Tiel het sportbeleid 'Sport beweegt, sport bindt' voor de jaren 2006-2015 vastgesteld.

In de verschillende hoofdstukken wordt gekeken naar de thema's sportstimulering, verenigingen, binnensportaccommodaties en buitensportaccommodaties.