RSS

Lettergrootte: - +

U bent hier: Homepage / inspraak_burgers

Deze pagina doorsturen

DoorsturenStuur door AfdrukkenAfdrukken VoorlezenVoorlezen

Burgerparticipatie

Net als vele andere gemeenten zoekt ook Tiel steeds naar wegen om het vertrouwen van burgers in de lokale overheid te versterken en de afstand tussen bewoners en bestuur te verkleinen. Naast de ‘gewone’ communicatie met burgers via informatieavonden, huis-aan-huisbladen, internet en nieuwsbrieven kent Tiel enkele grote projecten om de burgerparticipatie te stimuleren.

Wijkschouwen

Het gemeentebestuur van Tiel wil de inwoners van Tiel, Kapel Avezaath, Wadenoijen en Zennewijnen vaker in de eigen omgeving opzoeken om zodoende een beter beeld te krijgen van wat er leeft in de dorpen en wijken van de gemeente Tiel. Sinds 2005 wordt in de gemeente Tiel wijkgericht werken vorm gegeven volgens de methodiek van wijkschouwen, wijkoverleggen, wijkcontactwethouders en wijkbudgetten. [+] Lees verder

Serviceatelier Dynamiek

In Tiel-West is in het kader van een pilot project Serviceatelier Dynamiek gestart. Doel van het project is om ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig te laten wonen. Aan de andere kant worden vrijwilligers gevraagd om zich in te zetten en zo deel uit te maken van de maatschappij. Het gaat dan om mensen die niet of niet meer actief zijn op de arbeidsmarkt. [+] Lees verder

Wateropgave Tiel-Oost

Tiel-Oost kampt met overlast door regen- en kwelwater. Het is van nature drassig op sommige plekken in de wijk, soms zijn kelder vochtig en staan straten en brandgangen onder water. Die wateroverlast moet verminderen. Daarnaast liggen er opgaven om nieuwe woningen te bouwen, de Vogelbuurt te herstructureren en de openbare ruimte aan te pakken. [+] Lees verder

Gasthuisstraat - aanleg geveltuintjes

In 2012 is er in Tiel een proef geweest in de Gasthuisstraat. Bewoners en ondernemers mochten de gevels mooier maken met bloembakken en geveltuintjes. Deze proef was een succes. Daardoor heeft de gemeenteraad besloten om dit voor grote delen van de binnenstad van Tiel toe te staan.[+] Lees verder

Zoek documenten

Zoek documenten