RSS

Lettergrootte: - +

U bent hier: Homepage / organisatie

Deze pagina doorsturen

DoorsturenStuur door AfdrukkenAfdrukken VoorlezenVoorlezen

Organisatie

Wat voor organisatie willen we zijn:

 • We zijn er voor iedereen in Tiel.
 • We werken op een manier die past bij landelijk en lokale keuzes: uitbesteden, samenwerken of zelf (laten) doen.
 • We zijn een organisatie waar medewerkers graag werken en hun kwaliteit in zetten.

Hoe willen we dat bereiken:

 • Zelfregelend: hoge mate van zelfregelend vermogen van medewerker en teams.
 • Resultaatgericht: het resultaat staat bij ons centraal.
 • Klantfeedback: we meten en weten wat de klant vindt.
 • Leren: we leren en stimuleren ontwikkeling.

Organogram Tiel

De structuur van de ambtelijke organisatie gaat uit van drie niveaus: team, teammanager en algemeen manager (MT). Het organogram van de gemeente Tiel is echter geen traditioneel harkje, maar heeft, met enige creatief inzicht, de vorm van een (ruwe) diamant. Het draait niet om hiërarchie maar om professionaliteit en goed resultaat (diamant) in onze dienstverlening. De gele ovaaltjes zijn de teams. De (gestreepte) lijnen in het plaatje symboliseren de open houding en het samenspel dat tussen de teams noodzakelijk is.

Organogram 2016

Overzicht taken teams

 1. Ontvangst het eerste klantcontact aan telefoon en balie voor alle gemeentelijke locaties en bedienen servicebalie stadhuis
 2. Publiekszaken voor vragen van inwoners over onder andere identiteitsbewijzen, reisdocumenten, parkeervergunningen, APV, evenementen
 3. Vergunningen regelt het hele proces rond het verstrekken en uitvoeren van vergunningen en handhaving in de directe leefomgeving (oa bouwen, slopen, kapvergunning)
 4. Gezin, onderwijs en zorg verzorgt voorlichting, advies, intake en behandeling op gebied van jeugd en gezin (jeugdzorg, leerplicht en wmo)
 5. Maatschappelijke ondersteuning verzorgt voorlichting, advies, intake en behandeling op gebied van volwassen ondersteuning (wmo) en participatie
 6. Financiële ondersteuning verzorgt voorlichting, advies, intake en behandeling voor financiële regelingen bijzondere bijstand en schuldhulpverlening
 7. Beleid integrale advisering over meerjarige maatschappelijke vraagstukken in regio, stad en dorpen
 8. Regie op samenleving maakt afspraken met het maatschappelijke middenveld om beleidsdoelstellingen te realiseren
 9. Regie op ruimte verbindt en regisseert ruimtelijke initiatieven van in- en externe partijen.
 10. Leefbaarheid wijken en dorpen werkt samen met de inwoners aan veilige, vitale, leefbare, actieve en betrokken wijken en dorpen
 11. Werkvoorbereiding en uitvoering planmatige voorbereiding van werken in de openbare ruimte
 12. Projecten projectleiding van eenmalige tijdelijke opgaven
 13. Communicatie verzorgt digitale dienstverlening, communicatie, crisisbeheersing en stadspromotie
 14. Kwaliteit en control verbetert de kwaliteit van de interne organisatie
 15. Facilitair en vastgoed interne dienstverlening op het vlak van vastgoed en facilitaire zaken
 16. Ondersteuning ondersteunt bestuur, management en teams.
 17. Teammanagers aansturing van de teams
 18. MT aansturing van en strategiebepaling voor de totale organisatie

Tiel en gemeenschappelijke regelingen

De volgende gemeentelijke taken zijn overgeplaatst naar een zogenaamde regionale gemeenschappelijke regeling:

Taak Organisatie
Advisering en uitvoering op het gebied van personeelszaken, financiën, automatisering en documentaire informatie voorziening. Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Verstrekken van bijstandsuitkeringen (met uitzondering bijzondere bijstand) en begeleiden naar werk ( = uitvoering van alle taakonderdelen van de Participatiewet). WerkZaak Rivierenland
Uitvoering milieutaken: vergunningverlening – toezicht – handhaving en klachtbehandeling. ODR
Inzameling huishoudelijk afval, beheer openbare ruimte, toezicht en handhaving. Avri
Brandweer Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Culturele instellingen

De gemeente Tiel heeft de volgende culturele instellingen:

Zoek documenten

Zoek documenten