RSS

Lettergrootte: - +

U bent hier: Homepage / organisatie

Deze pagina doorsturen

DoorsturenStuur door AfdrukkenAfdrukken VoorlezenVoorlezen

De griffie

De griffie verzorgt de ambtelijke ondersteuning voor de gemeenteraad.

Griffier gemeente TielGriffier Wim Westerholt

De gemeenteraad beschikt sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur over eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie.

De griffie valt onder de verantwoordelijkheid van de griffier.

De taken van de medewerkers van de griffie zijn:

  • informatievoorziening van de leden van de raad en de raadscommissies;
  • procesondersteuning bij het raadswerk;
  • ondersteuning bij de agendering van raads- en commissievergaderingen;
  • ondersteuning van de voorzitters van de raad en de commissies;
  • zorg voor de verslaglegging van vergaderingen;
  • hulp aan raadsleden bij het gebruik van hun democratische instrumenten als vragen, moties en initiatiefvoorstellen.

Onbetaalde nevenfuncties:

  • lid van de commissie integriteit van de Vereniging van Griffiers (VvG);
  • lid van de stuurgroep bestuurlijke organisatie van de Regio Rivierenland.

Contact

Wilt u contact opnemen met de griffie? Stuurt u dan een e-mail naar griffie@tiel.nl.

Zoek documenten

Zoek documenten