Gemeenteraad

Samenstelling, vergaderdata en raadscommissies

Link naar startpagina gemeenteraad

Bekendmakingen

De bekendmakingen van de gemeente Tiel.

Bekendmakingen

Inspraak burgers

Iedereen die wil heeft de mogelijkheid om een initiatief in te dienen of om in te spreken tijdens een vergadering.

Boxlink

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van de controlerende taak.

Boxlink rekenkamercommissie

College van B&W

Samenstelling, vergaderdata van het college van burgemeester en wethouders.

Link naar de overzichtspagina van het college

Begroting

Waar de gemeente haar geld aan uitgeeft kunt u terug vinden in de begroting en jaarrekening.

Link naar externe site begroting

WMO-raad

De WMO-raad adviseert over wonen, welzijn en zorg.

boxlink

Beleid en regels

Verordeningen, uitvoeringsbesluiten en beleid

Hier komt een link naar de startpagina beleid en regels

Adviescommissies

Bezwarencommissie, klachtencommissie, stadsbouwmeester en monumentencommissie.

Boxlink

Organisatie

Vacatures, werken bij, organisatiestructuur

Boxlink

Kinderraad

De Kinderraad laat kinderen kennis maken met democratie, politiek en de gemeente.

Kinderraad

Bezwaar maken

Tegen een besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken, als u het er niet mee eens bent.

Volgens mij wordt dit een directe link naar bezwaar maken.